De Geestelijke verovering der wereld - 5

Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2005 @ 10:27 , 447 keer bekeken

Zij is, als alle liefde, onlogisch, raadselachtig. Want wie zou zich op verstandelijke basis voor de onbekende menigte en het nageslacht moeite geven of opofferen? Koninklijke liefde is het hoogste en heiligste instinct, en aan eigenbaat der edelsten wordt slechts tegemoetgekomen als hij dit instinct gehoorzaamt. Slechts dit maakt hem rustig en gelukkig. Walgelijk en minderwaardig zijn voor hem alle liefdesdaden die niet door deze impuls ontstaan, maar uit overleg, uit vrees, uit conventie of uit plichtsgevoel. Met hun valsheid stichten zij - onder het mom van filantropie - alleen maar kwaad.
Mensenliefde prediken is bomen met papieren blaadjes tooien of bloemknoppen met het pincet tot ontplooiing brengen.
Dit woord geldt diegenen, die deze konings¬liefde in zich voelen als een koorts, als een brandende hartstocht, die altijd weer aandrijft tot daden en geen rust laat.
Dit woord wil niet overtuigen, niet eens opwekken, maar slechts zoeken en verbinden wie het vindt.
Het wordt uitgezonden zonder bepaalde hoop, zonder illusie, maar noodgedwongen. De grote nood der mensheid dringt.
Voor wie het geldt zal het weten. Voor wie twijfelt geldt het niet.
De menigte maakt het de enkeling al duidelijk, ook al zou het nog niet tot de enkeling zijn doorgedrongen. Zij doet dit als het water dat sist als er vuur in valt.
De koninklijke komt niet met trots, maar de menigte gééft hem trots, door miskenning en haat.

Het koningschap is weliswaar een voorrecht, maar een zeer smartelijk voorrecht en het bestaat slechts 'door godsgenade'.
Koninklijke mensen worden noch gekozen noch opgekweekt. Zij wijzen zich zelf aan, ook tegen hun wil. 'Godsgenade' manifesteert zich niet door de keuze van de menigte - want hoe zou de menigte iemand kunnen kiezen die haar begrippen niet deelt? De menigte kiest slechts wie zij begrijpt.
En de 'godsgenade' wordt ook niet geërfd zoals bruine of blauwe ogen. Wie gelooft dan nog dat koninklijke leidende eigenschappen in alle generaties van een geslacht erfelijk zijn?
Deze bewering, welke niemand gelooft, maar welke de gehele kudde schijnt te geloven, toont slechts het instinctieve, irrationele van het kuddebegrip.
Het is noch trots noch ijdelheid of aanmatiging te verklaren, dat men tot de koninklijken behoort. Men weet het zoals men weet dat men tot de gezonden of muzikaal begaafden behoort.
Veel belachelijker is de trots der officieel gekroonde koningen, die zich beroemen op daden van lang geleden gestorven voorvaderen en de 'godsgenade' als een erfelijkheid zien welker waardeloosheid iedere hoogleraar kan aantonen.


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: