Leven en Werken van deze schrijver

Welkom%2520%2520v.JPG

Welkom bij club Frederik van Eeden. Wanneer je meer wil weten over deze schitterende auteur, wanneer je zijn boeken hebt gelezen en er hier graag met anderen over wil van gedachten wisselen, wanneer je zelf nog gegevens hebt die hier niet vermeld zijn, wordt dan lid en laat iets van je horen op het forum.

 

Breng eens een bezoekje aan mijn homepage, SPIRITUELE VRIENDEN:

42499_wallpaper280.jpg 

Bij 't Licht van de Oorlogsvlam
Biografie I - Tweespalt - Jan Fontijn
Biografie II - Trots verbrijzeld - Jan Fontijn
Dagboeken I, II, III, IV (1887 tot 1923)
De Blijde Wereld - Reden over mensch en maatschappij
De briefwisseling tussen F.v.E. en Lodewijk van Deyssel
De broeders
De geestelijke verovering der wereld
De heks van Haarlem
De kleine Johannes I, II en III in één band
De nachtbruid
De Vluchtelinge (Tagore vertaald door Frederik van Eeden)
De Wassende Maan (Tagore vertaald door Frederik van Eeden)
Don Torribo
Dromenboek
Een bloemlezing uit zijn studies
Ellen
Fragmenten eener Briefwisseling uit de jaren 1889-1899
Gedachten van Dr. FRED. VAN EEDEN
Het Godshuis in de Lichtstad
Het lied van Schijn en Wezen I
Het lied van Schijn en Wezen II
Het lied van Schijn en Wezen I, II en III in één band, toegelicht door Dr. H.W. Van Tricht
Het paleis van Circe - de Amerikaanse reizen van F.v.E.
Het poortje of De duivel te Kruimelburg
Het roode lampje - signifische gepeinzen I
Het roode lampje - signifische gepeinzen II
Jezus' leer en verborgen leven
Johannes Viator
Langs den Weg - verspreide opstellen.
Liber Amicorum
Lioba
Minnestral
Ontmoetingen F. Van Eeden - door Wim J. Simons
Onzeekerheid is leeven - Beschouwingen over Frederik van Eeden.
Over Frederik van Eeden's van de koele meren des doods - H.C.Rûmke
Paul's ontwaken
Psychologie van den Tachtiger - Kalff
Redekunstige grondslag van verstandhouding.
Sirius en Siderius I - De Ouders
Sirius en Siderius II - Het Kind
Sirius en Siderius III - Geroepen of uitverkooren
Studies - eerste deel
Studies - tweede deel
Studies - derde deel
Studies - vierde deel
Uit Jezus' oopenbaar leeven
Van de koele meren des doods
Van de Passielooze Lelie
Wij Zangen (Tagore vertaald door Frederik van Eeden)

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: